Nawigacja

Przetargi, oferty pracy

Zapytanie ofertowe

Protokół otwarcia ofert

 

 

           Uniewaznienie_postepowania.pdf

 

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji pprogramów nauczania z wykorzystaniem TIK w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" Nasutowie. Termin składania ofert do 20 sierpnia 2018 do godz. 13.00 .  
 •  Załączniki do oferty:
 • Projekt_umowy.pdf 
 • Specyfikacja_zalacznik_nr_2.pdf
 • Zalacznik_1_formularz_oferty.pdf
 • Zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf
 •  
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie zaprasza do składania efert na wykonanie prac remontowych w SP Nasutów. Zakres robót: remont schodów wejściowych: 28m² i ułożenie chodnika: 100m². Nalezy zdemontować zniszczone nawierzchnie, wykonać prace zgodnie z projektem i zaleceniami konserwatora zabytków. Termin zakończenia prac: 20.08.2013r.W ofercie należy uwzględnić kosztorys i termin wykonania robót.
 •  
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych. Zakres robót: ułozenie 62 m kwadratowych płytek gresowych w budynku szkoły. Termin wykonania robót 20-27.01.2014
 •  
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie zaprasza do składania ofert na wykonanie 10 metrów poręczy przyschodowej.W ofercie należy uwzględnić kosztorys i termin wykonania prac. Oferty przyjmujemy do 19.04.2014roku
 •  
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych. Zakres robót: ułożenie 25 m podłogi z terakoty. Termin wykonania  do 22.08.2014r. Termin skladania ofert: 11.08.2014. W ofercie należy uwzględnić kosztorys i termin wykonania prac.
 •  
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych. Zakres robót: wykonanie osłon na kaloryfery w ilości 5 sztuk. Termin wykonania  do 22.08.2014r. Termin skladania ofert: 11.08.2014. W ofercie należy uwzględnić kosztorys i termin wykonania prac.
 •  
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynku SP Nasutów. Termin skladania ofert: 11.08.2014. W ofercie należy uwzględnić kosztorys i termin wykonania prac.

 

 •            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych. Zakres robót: malowanie scian i sufitu w sali o wymiarch 6x11,1x 3,25 oraz cyklinowanie i malowanie podłgi.  Termin wykonania  do 30.10. 2014r. Termin skladania ofert: 06.10.2014. W ofercie należy uwzględnić kosztorys i termin wykonania prac.

 

 •     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac  modernizacyjnch oświetlenia  sal lekcyjnych.  Zakres robót:  dostosowanie poziomu natężenia światła   zgodnych z zaleceniami PPIS.  Termin wykonania  do 12.02. 2015r. Termin skladania ofert: 05.02.2015. W ofercie należy uwzględnić kosztorys i termin wykonania prac.
 •  
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie zaprasza do składania ofert na wykonanie opnii dendrologicznej drzew rosnących na terenie Szkoły Podstawowej w Nasutowie. Termin składania ofert do 22 lutego 2016 rok. W ofercie należy uwzględnić kosztorys i termin wykonania robót..