Nawigacja

Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu

                                                                                smiley      

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.” Jan Paweł II

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z inicjatywy ONZ obchodzony jest na całym świecie od 1985 roku w celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy i uświadomienia wysiłku, jaki wkładają różne organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

Ogłaszamy powstanie Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Zapraszamy do niego chętnych uczniów naszej szkoły. Wolontariuszem może zostać uczeń, który ukończył 13 lat. Uczniowie, którzy nie ukończyli 13 lat mogą członkami klubu po uzyskaniu pisemnej zgody swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

Praca wolontariusza to działanie na rzecz innych wynikające z potrzeby serca. Wykonuje się ją w czasie pozalekcyjnym bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie.

Szkolny Klub Wolontariatu jest zatem inicjatywą skierowaną do wszystkich tych, którzy chcą bezinteresownie pomagać najbardziej potrzebującym, realizować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Zapraszamy !!!

Opiekunowie: Agnieszka Wilk, Renata Jezierska, Mateusz Próchniak