Nawigacja

praca placówki Dyrektor szkoły sekretariat Nauczyciele pedagog szkolny logopeda zajęcia dodatkowe Rodzice dowożenie uczniów Dożywianie

szkolne ABC

praca placówki

  Nasza szkoła jest otwarta od 7:00 do 15:30.

 Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz.8:00 i odbywają się zgodnie z aktualnym planem zajęć.

                                                                    1 lekcja     -      8:00 - 8:45

                                                                    2 lekcja     -      8:55 - 9:40

                                                                    3 lekcja     -    9:50 - 10:35

                                                                    4 lekcja     -   10:45 - 11:30

                                                                    5 lekcja     -   11:40 - 12:25

                                                                    6 lekcja     -   12:40 - 13:25

                                                                    7 lekcja     -   13:35 - 14:20

                                                                    8 lekcja     -   14:25 - 15:10

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 2017/18

02 i 03 listopad 2017 - czwartek, piątek

30 kwiecień 2018 - poniedziałek,

02 i 04 maj 2018 - środa , piątek,

01 czerwiec 2018 - piątek.

                                          

            

 Zajęcia w oddziale przedszkolnym rozpoczynają się o godz. 7:30, kończą o 12:30.

Zajęcia z j. angielskiego są  obowiązkowe i stanowią część  25 -cio godzinnych zajęć.

Prowadzone są zajęcia dodatkowe od 12.30 ( religia,  zajęcia taneczne)

   W naszym gronie pracują  nauczyciele specjaliści:

 logopeda,  3 oligofrenopedagogów,  surdopedagog,

tyflopedagog, wczesnego wspomagania rozwoju,

pedagog d.s mediacji,  gimnastyki korekcyjnej.

Jedna godzina wych. fizycznego w klasach IV-V-VI-VII realizowana jest w formie aktywnej turystyki i zajęć sportowych ( gimnastyka, gry sportowe)

 

    Szkolna stołówka

 a właściwie, pani Iwona Białek serwuje smaczne, jednodaniowe, gorące posiłki

(można skorzystać z dofinansowania z OPS).

 Koszt posiłku wynosi 3,00zł.

 Do posiłku i II śniadania dzieci dostają herbatę z cytryną.

 Każde dziecko może napić się mleka w ramach akcji "Szklanka mleka"

i otrzymać porcję warzyw i owoców w ramach akcji " Owoce w szkole"

(dla uczniów  oddzialu przedszkolnego i klas I-III)

      O porządek w szkole dbamy wszyscy ale od strony fachowej zajmują się nim:

pani Teresa Wolna i pani  Agnieszka Smolińska a to co się zepsuje naprawia pan Krzysztof Szczygieł