Nawigacja

Nasza szkoła Historia Patron Jubileusz 130 - lecia Szkoły Podstawowej w Nasutowie

O szkole

Nasza szkoła

 

Od 01 września 2017 roku  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową.

W naszej szkole w roku szkolnym 2018/19 uczy się 107 dzieci w ośmiu oddziałach oraz w oddziale przedszkolnym. Pieczę nad nimi sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycielska.

Siedzibą szkoły jest dobrze zachowany jednopiętrowy budynek rządcówki z połowy XIX wieku, który w latach sześćdziesiątych został przyst osowany do celów szkolnych.  Budynek usytuowany jest w niewielkim parku podworskim z pierwszej połowy XIX wieku. Takie usytuowanie szkoły sprzyja prowadzeniu edukacji ekologicznej na wszystkich zajęciach oraz daje duże możliwości wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju naszych uczniów.  Szkoła w swoich działaniach uwzględnia tradycje oraz historię miejscowości i regionu. Inspirując się słowami Patrona przywiązuje wielką   wagę do wartości rodzinnych i patriotycznych.

Szkoła posiada  stale unowocześnianą bazę dydaktyczno-wychowawczą; m.in. mała sala gimnastyczna, biblioteka, stołówka, świetlica. 

W klasach I-III mamy wydzielone kąciki zabaw. Przy szkole mamy boiska sportowe do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej oraz plac zabaw dla dzieci, zjazd linowy oraz siłownię zewnętrzną.

Jesteśmy placówką przyjazną i bezpieczną, przygotowaną pod względem wyposażenia i aranżacji przestrzeni na potrzeby najmłodszych uczniów, także 6 – latków

Posiadamy szerokopasmowy dostęp do internetu, każdy uczeń ma możliwość pracy z komputerem. Sale lekcyjne są wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt informatyczny oraz stosowne multimedialne programy edukacyjne. Rozwijamy rządowy program kompetencji uczniów w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej "Cyfrowa szkoła".

 Oferujemy uczniom fachową pomoc logopedyczną i specjalistyczną w zależności od potrzeb każdego ucznia, w edukacji sensorycznej wykorzystujem  wiele pomocy dydaktycznych m.inn. podłogę interaktywną.

Nauka języka angielskiego prowadzona jest od klasy „0”, drugim językiem obcym ( klasy VII-VIII) jest język hiszpański.

Jesteśmy otwarci na oczekiwania rodziców związane z rozwijaniem uzdolnień i zainteresowań dzieci – w ramach zajęć dodatkowych nauczyciele prowadzą koła: teatralne, plastyczne, sportowe, chór. Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach wiedzy – zdobywają nagrody i wyróżnienia.

W szkole funkcjonuje świetlica, czynna od 7.00- 15.30. Zapewniamy bezpieczne i atrakcyjne zajęcia, pomoc w odrabianiu prac domowych.

Po zajęciach oferujemy uczniom transport szkolnym autobusem, w którym również zapewniamy opiekę

Chętni mają możliwość korzystania z obiadów w szkolnej stołówce

Zapewniamy wszechstronną opiekę i stwarzamy przyjazny klimat dla harmonijnego  rozwoju dziecka w bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną pod opieką wykwalifikowanej, doświadczonej kadry pedagogicznej.

Nie zadajemy prac domowych na dni wolne od zajęć lekcyjnych oddając rodzinom czas , który mogą spożytkować razem.