Nawigacja

 • Pomóż dzieciom przetrwać zimę

  Po raz 23-ci (tak, tak!) w naszej szkole mieści się sztab akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".

  Uliczna zbiórka darów odbywać się będzie w niedzielę  29. 01. 2015 ( parking przy Kościele) - od godz.7.30 do 13.30

  oraz w budynku szkoły od 30. 11. 2015 do 04. 12. 2015 od godz. 7.00 do 14.00

 • Sprawdź się!

  25 listopada nasi szóstoklasiści sprawdzą swoje umiejętności i wiedzę w próbnym sprawdzianie. Życzymy połamania długopisów i oswojenie stresu.

 • Regulamin Konkursu plastycznego na kartkę świątecznę "Boże Narodzenie 2015"

 • Międzynarodowy Dzień Ludzi Niewidomych

  13 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ludzi Niewidomych. Nasi uczniowie zwrócili szczególną uwagę na osoby niewidome i słabowidzące. Na chwilę przenieśli się w ich świat, w zupełną ciemność… Mieli okazję poznać alfabet brajla, spróbowali swoich sił podczas pisania na maszynie brajlowskiej. Następnie poznali sposób poruszania się za pomocą białej laski i przeszli krótki trening orientacji w przestrzeni.

  Pamiętajmy, że osoby niewidome i słabo widzące  mają prawo do godnego życia oraz wsparcia ze strony społeczeństwa.

 • Świętujemy odzyskanie niepodległości

  We wtorek 10 listopada  w naszej szkole odbyły się uroczystości z  okazji Święta Niepodległości. W tym roku o oprawę artystyczną akademii zadbali półfinaliści Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. Uczniowie recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Piękne pieśni związane z tym najważniejszym świętem państwowym odśpiewał szkolny chór.

 • Dzień Edukacji Narodowej

  „SAMBA DLA PANI I DLA PANA”

  Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o Dniu Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczestnicy zajęć artystycznych przygotowali humorystyczną wersję godziny wychowawczej. Przedstawienie wywołało żywą reakcję publiczności. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego złożyli życzenia nauczycielom oraz pracownikom  szkoły. Szkolny chór odśpiewał  piosenki dla nauczycieli. Następnie głos zabrała Dyrektor Ewa Godlewska, która podziękowała nauczycielom i pracownikom oświaty za dotychczasową pracę oraz życzyła samych sukcesów i powodzenia .

 • Razem z Ukrainą

  24 września gościliśmy w naszej szkole grupę dzieci i młodzieży ukraińskiej z Donbasu.  Nasi przyjaciele zwiedzili szkołę, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i sportowych. Brak znajomości języka nie był przeszkodą w rozegraniu meczów w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę ani nawiązaniu bliższych kontaktów.

 • Zebranie ogólne rodziców

   Zapraszamy na zebranie ogólne dla rodziców, które odbędzie się  24 września 2015 roku o godz. 16.00. Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami .Dyr. Ewa Godlewska

 • Szkolne ABC

  Co nowego w naszej szkole?

  Pani Lidia Szuberska rozpoczęła 01.09.2015 r pracę na stanowisku nauczyciela j. polskiego w klasach IV-VI.

  W świetlicy nową wychowawczynią została pani Aneta Kotowska.

  Pomocą nauczyciela w klasie II jest pani Anna Dziuba.

  Pani Emilia Mitura na same " 10" zaliczyła staż na na uczyciela mianowanego. Gratulacje!

  Do oddziału przedszkolnego zapisanych zostało 14 dzieci, w klasie V witamy Pawła a w klasie VI Przemka.

  Zmodernizowaliśmy salkę do zajęć dodatkowych, odnowiliśmy szatnię ( dziękuję grupie graficiarzy za ozdobienie ścian), no i najważniejsze: wymieniono 30 okien ! Dyr. Ewa Godlewska

 • JUBILEUSZ 130 - LECIA NASZEJ SZKOŁY

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY absolwentów SP Nasutów, mieszkańców Nasutowa na UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE 130-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NASUTOWIE, które obchodzić będziemy 12 września2015 roku (sobota).

  Program obchodów:

  13.00 Msza św. w kościele Parafialnym p.w. NMP w Nasutowie

  14.30 Oficjalne otwarcie uroczystości i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku SP Nasutów

  14.45 Część artystyczna w wykonaniu uczniów i sympatyków Szkoły

  15.30 Zwiedzanie Szkoły-wystawy okolicznościowe, prezentacje.

  16.00 - 20.00 Zabawa taneczna, atrakcje dla dzieci i dorosłych, wspólne grillowanie na boisku szkolnym

         W imieniu społeczności Szkoły Dyrektor Ewa Godlewska

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016 w dniu 1 września 2015r.

  9.00 -Msza św. w Kościele Parafialnym w Nasutowie

  10.00 -rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016 na boisku szkolnym

  Autobus w tym dniu odjeżdża o godz. 8.10 z pierwszego przystanku trasy ( trasa się nie zmienia !)

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 • "WYPRAWKA SZKOLNA"

  W roku szkolnym 2015/2016 programem rządowym "Wyprawka szkolna" będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasie III szkoły podstawowej.

  Rodzice uczniów wyżej wymienionej klasy, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 574 zł netto, zgodnie z kryterium dochodowym określonym w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

  Druki wniosku są do pobrania w sekretariacie szkoły. Wypełniony wniosek wraz z fakturą lub paragonem i z zaświadczeniami o dochodach składa się w szkole do 4 września 2015r. do godz. 15.00 do Dyrektora Szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

 • UWAGA RODZICE !!!

  W zakładce szkolne ABC znajduje się wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2015/2016.

   W  roku szkolnym 2015/2016 podręczniki i ćwiczenia dla klas I, II i IV będą zakupione przez szkołę w ramach dotacji rządowej.  Rodzice uczniów klasy III, V i VI będą musieli sami zakupić podrączniki dla swoich dzieci.( nie dotyczy uczniów z orzeczeniami)

  Dodatkowe informacje można uzyskać w szkole: nr tel. (81) 7566475 lub na stronie internetowej MEN.

 • Zakończenie roku szkolnego

  Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwiec 2015, godz. 8.00 -Msza Święta, ok. 9.15 uroczystość zakończenia roku szkolnego dla całej szkoły i spotkania w klasach. Zapraszamy. Dyr. Ewa Godlewska

 • Sport to zdrowie

  Na terenie naszej szkoły zamontowaliśmy  siłownię zewnętrzną sfinansowaną z funduszu sołeckiego. Obiekt jest monitorowany.

  Zapraszamy mieszkańców Nasutowa do korzystania z siłowni, placu zabaw i szkolnych boisk. Dyrektor Ewa Godlewska

 • Podziękowanie

  Dziękuję Radzie Rodziców za zakupienie donic na kwiaty, które umilają nam wejście do szkoły. Dyr. Ewa Godlewska

 • ŚWIĘTO SZKOŁY I FESTYN RODZINNY

  Święto Szkoły i Festyn Rodzinny odbędzie się 28 maja 2015 roku na terenie Fundacji Nowy Staw  Zapraszamy  wszystkich uczniów i ich rodziców, rodzeństwo do wspólnego świętowania od godziny 9.00 do 14.00.  O godzinie 12.00 ogłosimy finalistów konkursu "Domowe smaki". Dyr. Ewa Godlewska

 • WYNIKI KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ - "WIELKANOC 2015"

   

  Wyniki

  Gminnego Konkursu Plastycznego na kartkę świąteczną Gminy Niemce

  „Wielkanoc 2015”

  Komisja Konkursowa, w dniu 6 marca 2015 r.  po obejrzeniu i dokonaniu oceny, wyłoniła jedną pracę, przyznając jej nagrodę główną. W kategorii klas IV-VI wyłoniono trzy prace, którym przyznano miejsca od I-III oraz trzy wyróżnienia. W kategorii klas gimnazjalnych przyznano trzy wyróżnienia (nie przyznano miejsc).

  Główną nagrodę w postaci upowszechnienia projektu w formie wydania kartki świątecznej z logo Gminy Niemce, która zostanie rozesłana w imieniu Wójta Gminy Niemce  z życzeniami świątecznymi do mieszkańców gminy wygrała praca, której autorką jest Klaudia Raboszuk  uczennica kl. III A  gimnazjum w Ciecierzynie.

  Nagrodzeni w kategorii klas IV-VI:

  I miejsce – Weronika Ćwikła – kl. VI Szkoła Podstawowa w Nasutowie

  II miejsce – Patrycja Misiurek – kl. V Szkoła Podstawowa w Krasieninie

  III miejsce – Guz Kinga – kl. VI Szkoła Podstawowa w Krasieninie

   

  Wyróżnienia otrzymują prace:

  w kategorii klas IV-VI:

  • Natalia Banach - kl. V a-  Szkoła Podstawowa w Niemcach
  • Katarzyna Wójcik – kl. IV  Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej
  • Katarzyna Szczygieł – kl. V Szkoła Podstawowa w Nasutowie

   

  w kategorii klas gimnazjalnych:

  • Kusy Agnieszka – gimnazjum w Ciecierzynie
  • Małyska Patrycja – gimnazjum w Ciecierzynie
  • Moń Karolina – gimnazjum w Ciecierzynie

   

  Nagrodzone prace zostaną zamieszczone w formie kartki elektronicznej na stronie internetowej Gminy Niemce (www.niemce.pl), skąd każdy będzie mógł je pobrać i wysłać e-mailem do przyjaciół i najbliższych.

  Wszystkie prace  zgłoszone do konkursu finałowego zostaną nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, które zostaną wręczone w szkołach podczas uroczystych spotkań przed przerwą świąteczną.

  Gratulujemy wszystkim „Młodym Artystom". Słowa podziękowania kierujemy również do rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy zachęcili i przygotowali swoich uczniów do udziału w konkursie.

  O terminie uroczystego podsumowania Konkursu i wręczenia nagród poinformujemy zaineresowane szkoły za pośrednictwem naszej strony internetowej, telefonicznie i mailowo.

  Gratulujemy zwycięzcom

 • Zapraszamy laureatów Gminnego Konkursu Plastycznego- "WIELKANOC 2015"

  "WIELKANOC 2015"

  Uroczyste wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc 2015” odbędzie się

  w Szkole Podstawowej w Nasutowie  dnia 23 marca 2015  o godzinie 9.00.

   

  Serdecznie zapraszamy laureatów, nauczycieli-opiekunów oraz dyrektorów szkół.

  Organizatorzy

 • Nasze osiągnięcia

  W V Gminnym Przeglądzie Jasełek i Grup Kolędniczych uczniowie klasy IV i V zajęli I miejsce. Gratulujemy uczestnikom i opiekunce pani Teresie Molikowej. Fotorelacja w albumie fotograficznym.  Dyr. Ewa Godlewska